Edu Colt is een onderneming die in het leven is geroepen door vragen vanuit het onderwijsveld op het gebied van consultatie, coaching, onderzoek, onderwijs, lezingen en trainingen. Het betreft een deeltijdonderneming, waarbij opdrachten vervuld worden in alle typen van onderwijs (PO/ SO/ VO/ HBO/ WO). Een voorbeeld daarvan is het organiseren en uitvoeren van een door NVO/ NIP geaccrediteerde training voor psychologen, onderwijskundigen en orthopedagogen. Maar ook het trainen/ coachen van docenten en directies bij de implementatie van denk- en leervaardigheden in het onderwijs zijn activiteiten die door Edu Colt met een regelmaat worden uitgevoerd.

Winter course:
U kunt zich nu aanmelden voor de winter course 'Onderwijskundig leiderschap'. Klik hier voor meer informatie.


Seizoenscursus:
U kunt zich nu aanmelden voor de wintercursus! Klik hier voor meer informatie.


Partners:


U vindt mij ook op